Náš tím

Martin Urbanovský

Riaditeľ pretekov, organizátor :

Telefón: +421/908 732 781

Email: urbanovsky.martin@centrum.sk

>