Časový harmonogram celej športovej akcie

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
sobota: ( jednotlivci )

9:00-10:30              prezentácia pretekárov – jednotlivci   (Hotel Magura)
9:30- 10:00             detské bežecké preteky pre deti a ZŠ
10:00- 10:45           otvorenie depa (Námestie J. C. Hronského)
10:30                       ukončenie prezentácie
10:45                       uzatvorenie depa
10:45- 10:50            výklad trate
11:00                       ŠTART duatlonu- jednotlivci (M-SR a Slovenský pohár + Open preteky) - všetky kategórie štartujú spolu (Námestie J.C. Hronského)
11:55- 12:00            predpokladaný príchod prvého pretekára duatlonu (Námestie J.C. Hronského)
12:00-20:00             výdaj občerstvenia pre pretekárov (Hotel Magura)
12:30-12:45             predpokladaný príchod posledného pretekára duatlonu
13:00-13:20             predpokladaný čas zverejnenia neoficiálnych  výsledkov (Námestie J.C. Hronského) a možnosť podania protestu s vkladom
                                 30€, ktoré v prípade uznania protestu budú vrátené
13:00-13:30             otvorenie depa pre vyberanie bicyklov
13:20-13:30             vyvesenie oficiálnych výsledkov duatlonu (Námestie J.C. Hronského)
13:30-14:00             vyhodnotenie výsledkov (Námestie J.C. Hronského)
14:00-14:30             tombola
14:00-19:30             voľný vstup pretekárom do mestskej plavárne (vstup na ľubovoľnú 1 hodinu)
20:00-21:00             prezentácia na preteky M-SR družstiev (Hotel Magura)

 

nedeľa: ( družstvá )

8:00-9:30                prezentácia pretekárov – družstvá   (Hotel Magura)
9:00- 9:45               otvorenie depa (Námestie J.C. Hronského)
9:30                         ukončenie prezentácie
9:45                         uzatvorenie depa
9:45- 9:50                výklad trate
10:00- 10:30           ŠTART duatlonu- družstvá (M-SR + Open preteky) - štartovať sa bude v 1 min.
                                odstupoch (Námestie J.C. Hronského)

10:55- 11:00            predpokladaný príchod prvého družstva do cieľa (Námestie J.C. Hronského)
11:00-15:00             výdaj občerstvenia pre pretekárov (Hotel Magura)
11:30-12:00             predpokladaný príchod posledného družstva do cieľa
12:00-12:20             predpokladaný čas zverejnenia neoficiálnych  výsledkov (Námestie J.C. Hronského). Možnosť podania protestu s vkladom 30€.
                                 Suma bude vrátená v prípade uznania protestu 12:00-12:30 otvorenie depa pre vyberanie bicyklov
12:45-13:00             vyvesenie oficiálnych výsledkov duatlonu (OC KORZO)
13:30                     vyhodnotenie výsledkov + ukončenie duatlonového víkendu (OC KORZO)
13:30-19:30             voľný vstup pretekárom do mestskej plavárne (vstup na ľubovoľnú 1 hodinu)
14:00                        štart bežeckých pretekov – „ Korzo beh pre zdravie

 

Organizátor si vyhradzuje právo prispôsobiť časový harmonogram podľa potreby, aby zabezpečil hladký priebeh športovej akcie. O zmenách budú účastníci informovaní prostredníctvom moderátorov , alebo vopred na internetovej stránke pretekov: www.duatlon.sk