Informácie o nás

Cieľom webovej stránky www.duatlonpd.webnode.sk je spropagovať duatlon, ktorý sa bude každoročne konať na Hornej Nitre - v Prievidzi. Všetci pretekári, ale aj fanúšikovia si na nej nájdu kompletné informácie, ktoré sa týkajú duatlonových pretekov. V ponuke Menu nájdete všetky podstatné informácie od Propozícií, cez Kontakty, Prehľad sponzorov, Registráciu až po Fotogalériu, ktorá bude postupne dopĺňaná počas všetkých nasledujúcich rokov. Taktiež si môžete pozrieť, kto sa podieľal na príprave a priebehu podujatia.

Nakoľko je to nová webová stránka, veľmi rád privítam ďalšie návrhy a námety na vylepšenie jej, ako aj pripomienky na priebeh pretekov. Všetky návrhy môžete uviesť v Knihe návštev.

Ak by ste na stránke nenašli informácie na ktoré ste hľadali odpoveď, tak ma môžete kontaktovať cez mail: urbanovsky.martin@centrum.sk

Verím, že aj s vašou pomocou vytvoríme webovú stránku, ktorá bude spĺňať všetky požiadavky pretekárov a nadšencov Prievidzského duatlonu...

Martin Urbanovský- riaditeľ pretekov a správca stránky

 

Veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí mi pomáhajú toto podujatie zorganizovať. Veľkou podporou Prievidzského duatlonu sa stalo práve mesto Prievidza a jeho predstavitelia, ktorí do veľkej miery podporujú túto akciu. Veľká vďaka patrí aj generálnemu riaditeľovi STÚ Jozefovi Jurášekovi, ktorý s nadšením prijal nápad znovu organizovať preteky na Hornej Nitre a taktiež nám veľmi pomáha s organizovaním. Ďalším silným pilierom prievidzského duatlonu je aj OC KORZO a spolu s ním pán Dušan Žibek, ktorý svojim zanietením pomáha nám prekonávať prekážky s neuveriteľnou ľahkosťou .Vďaka patrí aj všetkým sponzorom a dobrovoľníkom, ktorí sa podieľajú na organízácií aj tou najmenšou mierou. Lebo práve tá mravenčia práca, dokáže urobiť  podujatie...

Prievidzský duatlon vznikol na podnet viacerých pretekárov a funkcionárov rôznych športových odvetví, ktorí mi vraveli, že je veľkou škodou, aby kolíska viacerých reprezentantov neorganizovala žiadne podujatie (triatlon, duatlon). Najmä, keď tento kraj disponuje so skvelými podmienkami na prípravu kvalitného podujatia.

Preto sa vracia duatlon späť na Hornú Nitru, aby nadviazal na Bojnický duatlon, organizovaný Milanom Urbanovským. V meste Bojnice, duatlon sa vždy tešil veľkej návštevnosti pretekárov z celého Slovenska a taktiež aj zo zahraničia. Odozvy na športovú akciu boli z väčšej miery pozitívne. O to viac nás mrzí, že aj napriek tomu tieto preteky ukončili svoju šnúru, ktorú ťahali osem rokov. Na jeho zániku sa podpísala rekonštrukcia námestia v Bojniciach. Následne sa prerušili kontakty so sponzormi a už sme nedokázali prinavrátiť toto podujatie do Bojníc. Preto riaditeľ pretekov- Milan Urbanovský prešiel z organizácie duatlonu na organizáciu behu do vrchu- " Beh na Vtáčnik".

Po piatich rokoch, ako syn riaditeľa pretekov z Bojníc a ako bývalý pretekár duatlonu bolo mi ľúto, že som zmizol z "duatlonového sveta" a nič po mne neostalo. Preto som rád, že ma pár ľudí prehovorilo, aby som po sebe niečo zanechal, nejakú správu, aby som sa iba trošku pripomenul, že som žil pre tento tvrdý šport. Preto som poprosil o pomoc predstaviteľov mesta Prievidza, či by mi dokázali pomôcť prinávráiť ku nám domov duatlon. Ich reakcia ma veľmi milo prekvapila a mesto ma  začalo podporovať hneď, od samého začiatku. Som veľmi rád a ďakujem im, že sa stali súčasťou tohto projektu. Rovnako ďakujem aj generálnemu riaditeľovi STÚ- Jozefovi Jurášekovi, ktorý bol nápadom návratu duatlonu na Hornú Nitru veľmi nadšený a taktiež stál od začiatku pri jeho zrode a realizácií. Postupne sa ku nám pridal ďalší silný partner OC Korzo a práve pán Žibek prišiel s názorom urobiť s podujatia  jedno veľké predstavenie, ktorým bude dýchať Prievidza. Vyvrcholenie pretekov bude prebiehať uprostred ľudí a šport sa staneme ich súčasťou aspoň na krátku chvíľu... To je naším cieľom. Ukázať ľuďom , aký vie byť šport nádherný a motivovať viacerých obyvateľov Prievidze k športovej aktivite počas uponahľaného dňa.

V roku 2010 môj otec, Milan Urbanovský, odštartoval posledný krát Bojnický duatlon. Postupom času však tento šport opäť našiel cestu späť, na Hornú Nitru. Preto verím, že rokom 2015 sa začne písať nová história, ktorá bude čerpať zo skúseností z minulosti, prenesená mladšou generáciou. Organizovaná mladou generáciou, avšak s dopomocou "ostrielaných hercovníkov".     Preto aj nový, ešte mladý Prievidzský duatlon, bude prepojením na nedávnu minulosť Bojnického duatlonu. Toto prepojenie som sa rozhodol realizovať spôsobom, ktorý nadviaže na bojnícke preteky. Nový duatlon bude mať jadro v meste Prievidza, kde sa bude štartovať a taktiež aj finišovať, ale cyklistická časť sa napojí  v meste Bojnice na pôvodnú trať "starého" Bojnického  duatlonu, ako symbolika nadväznosti na históriu. Otec ukončil duatlon, aby syn mohol pokračovať v organizovaní nového Prievidzského duatlonu. Preto verím, že pretekári, ktorí sa pravidelne stávali na štartovú čiaru Bojnického duatlonu, ale aj noví duatlonisti, ktorí v Bojniciach na pretekoch nikdy neboli,prídu a privítajú nový Prievidzský duatlon.

Ako organizátor, posnažím sa, aby nové preteky vás nesklamali a s pomocou mesta Prievidza ,všetkých sponzorov a spoluorganizátorov, aby sme vám pripravili nezabudnutelné podujatie. Lebo len pekná akcia môže zabezpečiť, aby ste sa ku nám vracali s radosťou a tak vytvárali novú históriu duatlonu na Hornej Nitre...

Martin Urbanovský- riaditeľ pretekov

 

Duatlon v Bojniciach bol vždy organizovaný aj pre širokú verejnosť. Preto plánujem pokračovať v tejto "tradícií". Na štart sa môžu postaviť profesionálni pretekári, rovnako ako aj neprofesionáli, nadšenci duatlonu a športu, skrátka každý, kto si chce vyskúšať duatlon, každý, kto sa chce porovnávať, každý, kto si chce zapretekať a vyskúšať čo to s ním urobí, keď zoskočí z bicykla a bude mať rozbehnúť nohy... :D Skrátka každý, kto chce zistiť, ako si dokáže siahnúť na dno svojích síl.

Tešíme sa aj na Teba :D

 

Martin Urbanovský- riaditeľ pretekov