JUDr. Katarína Macháčková

Primátorka mesta Prievidza, čestný člen:

Email: primator@prievidza.sk