Branislav Bucák

Predseda komisie športu mládeže a voľnočasových aktivít v Prievidzi, spoluorganizátor :

Email: branislav.bucak@prievidza.sk