Jozef Jurášek

Generálny riaditeľ STÚ, spoluorganizátor:

Telefón: ++ 421.2. 49249246

Email: jurasek@triathlon.sk